O FIRMIE

  Opis
  Certyfikacje i badania
  Wybrane realizacje

PRODUKTY

  Zbiorniki
  Przekrycia
  Koryta
  Biofiltry
  Piaskowniki
  Obudowy studzienne

USŁUGI

  Projektowanie konstrukcji i urządzeń
  Montaże technologiczne

REFERENCJE
PROGRAMY
KONTAKT

APSEL

ul. Kopytowska 19
Święcice
05-860 Płochocin

tel/fax (22) 722 51 34
(22) 752 55 85
(22) 752 55 87

apsel@apsel.com.pl

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych wytwarzanych z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym.

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami:
  • Centralnym Laboratorium UDT
  • Centrum Techniki Okrętowej
  • Instytutem Techniki Budowlanej
  • Instytutem Przemysłu Organicznego
  • Instytutem Podstawowych Problemów Techniki