O FIRMIE

  Opis
  Certyfikacje i badania
  Wybrane realizacje

PRODUKTY

  Zbiorniki
  Przekrycia
  Koryta
  Biofiltry
  Piaskowniki
  Obudowy studzienne

USŁUGI

  Projektowanie konstrukcji i urządzeń
  Montaże technologiczne

REFERENCJE
PROGRAMY
KONTAKT

APSEL

ul. Kopytowska 19
Święcice
05-860 Płochocin

tel/fax (22) 722 51 34
(22) 752 55 85
(22) 752 55 87

apsel@apsel.com.pl

Piaskownik jest stosowany w oczyszczalniach ścieków i służy do wychwytywania piasku ze ścieków przed ich dalszym oczyszczaniem.

Podstawowe elementy piaskownika to:
  • mieszalnik statyczny lub rura dopływowa
  • komora robocza
  • podstawa gromadząca piasek

Komora robocza ma kształt walca przechodzącego w stożek o kącie nachylenia tworzącej 45°. W ścianie bocznej komory roboczej znajdują się otwory: dopływowy i odpływowy. ścieki wpadają z góry do mieszalnika statycznego, a stamtąd wpływają do komory roboczej stycznie do ściany bocznej, co powoduje ich wirowanie. ścieki mogą być doprowadzane do komory roboczej również bezpośrednio przez rurę dopływową. Piasek opada na dno i zsuwa się do podstawy w kształcie rury. ścieki pozbawione piasku, wypływają na zewnątrz przez otwór odpływowy.

Piaskownik wykonany jest z kompozytu poliestrowo-szklanego w technologii ręcznego laminowania na foremniku. Warstwa zewnętrzna zbiornika stanowi ochronę konstrukcji kompozytu przed ściekami, natomiast warstwa wewnętrzna, o podwyższonej twardości, stanowi ochronę przed ściekami i piaskiem. Obie warstwy są barwione co zapewnia estetyczny wygląd i ujawnia wszelkie nieciągłości powłok ochronnych.
Piaskowniki są wykonywane według wymiarów podanych przez zamawiającego w zakresie średnic komory roboczej 800 x 4000 mm. Obok standardowych piaskowników poziomo-wirowych nasza firma produkuje również piaskowniki napowietrzane z tłuszczownikiem.

Ponadto wykonujemy mieszalniki wapna z dozownikami.