O FIRMIE

  Opis
  Certyfikacje i badania
  Wybrane realizacje

PRODUKTY

  Zbiorniki
  Przekrycia
  Koryta
  Biofiltry
  Piaskowniki
  Obudowy studzienne

USŁUGI

  Projektowanie konstrukcji i urządzeń
  Montaże technologiczne

REFERENCJE
PROGRAMY
KONTAKT

APSEL

ul. Kopytowska 19
Święcice
05-860 Płochocin

tel/fax (22) 722 51 34
(22) 752 55 85
(22) 752 55 87

apsel@apsel.com.pl

W ofercie posiadamy:
  • zbiorniki magazynowe
  • zbiorniki technologiczne

Dokumentacje zbiorników opracowywane są według wymogów Urzędu Dozoru Technicznego. Konstrukcje sprawdzane podczas prób ciśnieniowych lub badań tensometrycznych.

Materiał z jakiego wykonywane są zbiorniki charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi przy stosunkowo małej masie właściwej, wysoką odpornością chemiczną na szerokie spektrum czynników roboczych oraz odpornością temperaturową powyżej 100°C.
Zbiorniki pracujące w strefie zagrożenia wybuchem zaopatrzone są w powłokę przewodzącą ładunki elektryczności statycznej.

Wykonujemy zbiorniki:
– naziemne i podziemne,
– pionowe i poziome od 0.2 do 100m³.

Posiadamy uprawnienia UTD do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych.