O FIRMIE

  Opis
  Certyfikacje i badania
  Wybrane realizacje

PRODUKTY

  Zbiorniki
  Przekrycia
  Koryta
  Biofiltry
  Piaskowniki
  Obudowy studzienne

USŁUGI

  Projektowanie konstrukcji i urządzeń
  Montaże technologiczne

REFERENCJE
PROGRAMY
KONTAKT

APSEL

ul. Kopytowska 19
Święcice
05-860 Płochocin

tel/fax (22) 722 51 34
(22) 752 55 85
(22) 752 55 87

apsel@apsel.com.pl

Koryta przelewowe są przeznaczone do odprowadzania ścieków ze zbiorników w oczyszczalniach ścieków.

W naszej ofercie produkcyjnej znajdują się dwa rodzaje koryt przelewowych:
  • koryta przelewowe z rurkami przelewowymi
  • koryta przelewowe z grzebieniem

Koryta przelewowe składają się z:
  • koryta właściwego
  • deflektora (dot. koryt z rurkami przelewowymi)
  • wieszaka

Koryto i deflektor wykonane są z kompozytu poliestrowo-szklanego, obustronnie zabezpieczonego chemoodporną żywicą tiksotropową. Deflektor jest zamocowany do koryta za pomocą płaskowników stalowych.

W wersji koryta z rurkami przelewowymi w dnie koryta zainstalowane są co 500 mm rury PCV 50. Przez nie ściek wpływa do koryta. W wersji koryta z grzebieniem ścieki wpływają do koryta od góry, przez grzebienie o regulowanej wysokości.

Koryta składają się ze zlaminowanych ze sobą odcinków od 1.5 do 3m. Długość odcinków zależy od średnicy zbiornika. Dla zbiorników prostokątnych ograniczeniem długości koryt jest transport oraz ich montaż. Część koryt, w zależności od projektu, posiada zamocowane w  dnie rury odpływowe. Koryta skrajne posiadają ścianki zamykające. Koryta montowane są do ścian zbiornika za pomocą wieszaków, wykonywanych z ceownika stalowego. W poziomej części ceownika wyfrezowane są "fasolki", pozwalające na regulację odległości koryta od ściany zbiornika. Koryta są podwieszane za pomocą śrub M 10 i mocowane na żądanej wysokości nakrętkami, w celu zapewnienia spływu ścieku do rur odpływowych. Po umocowaniu koryt należy wypoziomować rurki przelewowe i grzebienie.

Wszystkie elementy metalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej.